06-15123983 info@anitamiddel.nl
Selecteer een pagina

Anita Middel

educatief auteur en redacteur

Met haar kun je lezen en schrijven

Schrijven en ontwikkelen

Tijdens mijn studie Nederlands in de jaren ’80 begon ik met het ontwikkelen van lees- en lesmateriaal voor laaggeletterden. Toen oprecht met het idee dat op den duur iedereen zou kunnen lezen en schrijven en ikzelf dan op zoek moest naar ander werk. Ik had nooit gedacht  dat de doelgroep juist groter zou worden.

Onze maatschappij vraagt namelijk steeds meer lees-, schrijf- en digitale vaardigheden en lang niet iedereen kan het bijbenen. Het blijft dus belangrijk om iedereen de kans te geven te blijven leren en zelfredzaam te zijn.

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Ook voor kinderen die lezen en schrijven lastig vinden, is passend en motiverend materiaal belangrijk, zowel op school als thuis. Lezen en schrijven leer je door het veel te doen en het helpt natuurlijk als het ook nog leuk is!

Voor mij is het bijzonder om voor beide doelgroepen te werken en waar het kan via de kinderen ook laaggeletterde (groot)ouders te bereiken, en andersom.

Training en advies

Naast het schrijven en ontwikkelen verzorg ik workshops en trainingen aan docenten en begeleiders van laaggeletterden. Bijvoorbeeld over de didactiek van het lezen en schrijven, over leesplezier en creatief schrijven of over het omgaan met unieke leervragen.

Trainingen over de programma’s van Alfabeter kunt u aanvragen via de Stichting Alfabeter en voor de programma’s van Oefenen.nl via Expertisecentrum Oefenen.nl.

Ook geef ik advies en trainingen over helder schrijven voor de doelgroep aan professionals bij bedrijven of organisaties.

Voor Jules Plus geef ik lees- en schrijfworkshops aan kinderen en trainingen over bijvoorbeeld toneellezen of creatief schrijven aan leerkrachten.

 

Opdrachtgevers

APS
Biblionet Drenthe
Biblionet Groningen
Bibliotheek Assen
BoekWerk
Cedin
Cinop
Cito
Consumentenbond
Dunea
Eduforce
EDventure/ONL

Gemeente Assen
Inversis
IVIO
Koninklijke Bibliotheek
Koninklijke Van Gorcum BV
Kuijpers en van den Berg
Malmberg
NBD Biblion
Netnieuws
Noordhoff Uitgevers
Operakoor Frizzare
OVD
Paviljoen van de Dame

ROC Flevoland
ROC Noorderpoort
SIOB
Stadkamer
Stichting ABC
Stichting Alfabeter
Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl
Stichting Lezen
Stichting Lezen en Schrijven
De Stiep Educatief
Zwijsen

Al tijdens mijn studie Nederlands aan de RUG begon ik met het ontwikkelen van lees- en lesmateriaal voor laaggeletterde volwassenen. Eerst als stagiaire bij de provinciale ondersteuningsinstelling voor volwasseneneducatie De Stiep (later ondergebracht bij ROC Noorderpoort) en de Provinciale Bibliotheekcentrale Groningen (later Biblionet Groningen). Daarna als auteur en ontwikkelaar voor landelijke instellingen voor volwasseneneducatie en bibliotheekorganisaties.

 

Als auteur raakte ik ook in aanraking met het basisonderwijs en het voor- en vroegschoolse onderwijs. Voor de Stichting Lezen heb ik samen met Itie van den Berg het handboek Voorlezen, gewoon omdat het leuk is!  geschreven. Dat smaakte naar meer. Met enorm veel plezier hebben we samen de cursus Kinderboek schrijven gevolgd bij Tjibbe Veldkamp, en aansluitend het collectief Jules Plus opgericht. Daarnaast werk ik als auteur mee aan diverse taal- en leesmethoden van Noordhoff Uitgevers.

Samen met het collectief Jules Plus maak ik allerlei materialen voor kinderen, zoals de toneelbundels De krokomingo en Sesam, open u!, een serie vrolijke Zomertopboeken, werkboeken voor ondernemende en creatieve kinderen, zoals Uitvinden!, Wij maken alles! en de jaarkalender creatief schrijven Struis de Schrijfvogel. Onze materialen worden uitgegeven door uitgeverij Eduforce. De vakantieleesapp Pelle op reis hebben we ontwikkeld voor Onderwijszorg Nederland (ONL).

Stichting de Vuurvogel
Van deze mooie club in Zwolle ben ik sinds 2016 voorzitter. Naast Jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel heeft de stichting ook de Jonge Vuurvogel, Vuurvogel OpStreek, Kinderkoor Konstantijn en Jeugdkoor #Voices onder haar vleugels. Alle orkesten en koren treden regelmatig op. Kom eens kijken en luisteren!

Sinds 2019 ben ik bestuurslid van nog een leuke club: de Zwolse Kunstvrienden. De slogan Samen gaan voor kunst zegt precies waar het om gaat: ondersteunen van kunst en genieten van kunst. Kijk voor meer informatie en de agenda op onze website.

Marskramerstraat 5
8043 CA Zwolle