06-15123983 info@anitamiddel.nl
Selecteer een pagina

Verhalenwerkplaats

In de Verhalenwerkplaats lees ik elke maand een prentenboek voor aan kinderen van 4-7 jaar. Naar aanleiding van het verhaal gaan de kinderen zelf aan de slag en ervaren ze hoe leuk creatief schrijven is!

Elke 2e zaterdag van de maand van 10.30-11.30 uur bij Stadkamer Centrum in Zwolle.

Deelname is gratis, aanmelden via Stadkamer.

 

Poëzie op straat

De literatuurmodule ‘Poëzie op straat’ van Renée Nieuwenstein en mij is een van de projecten van Meemaken op Locatie van Stadkamer.

De module bestaat uit 3 lessenseries, voor groep 3-4, 5-6 en 7-8. Elke lessenserie bestaat uit drie lessen. Les 1 is een voorbereidende les in de klas door de leerkracht zelf. Les 2 is de poëziewandeling met de hele klas in de binnenstad van Zwolle o.l.v. Renée of mij. Na de wandeling krijgt de klas een reflectiedoos met verwerkingsopdrachten mee voor les 3, de reflectieles door de leerkracht zelf in de klas.

Kosten €175,00 voor een groep van maximaal 30 leerlingen.
Meer informatie en aanvragen

Struis de Schrijfvogel

Een royale kalender met iedere maand originele, creatieve en zinvolle schrijfopdrachten die aanhaken bij het jaargetijde en de evenementen van die maand. In totaal zijn er 13 pagina’s met ruim 60 zeer gevarieerde schrijfopdrachten. Naast de 12 maanden van het jaar is er een extra pagina met opdrachten om thuis te doen in de zomervakantie. Ook voor de overige vakanties zijn er thuisopdrachten.

Effectief creatief schrijfonderwijs betekent schrijven in een authentieke en betekenisvolle context, waarbij steun gegeven wordt in de fasen van het schrijfproces. Struis de Schrijfvogel biedt zinvolle opdrachten en drieminutenopdrachten voor tussendoor. De leerlingen krijgen inzicht in tekstsoorten, schrijftechnieken, communicatiedoel en publieksgerichtheid. Met de Struismeter leren ze concrete, eigen leerdoelen te stellen, succescriteria te ontdekken en constructieve feedback van de leerkracht en klasgenoten te vragen.

Direct bestellen kan bij Eduforce:

Struis de Schrijfvogel; Jaarkalender creatief schrijven €58,50 Struis de schrijfvogel; handleiding €9,80

De zomeropdrachten zijn ook als werkboekje verkrijgbaar:
Met Struis de zomer door €2,70

Alfabeter en Netnieuws

Op www.alfabeter.nl staan oefenprogramma’s voor volwassenen die (beter) willen leren lezen en schrijven. De programma’s zijn thuis gratis te gebruiken.  

Voor deelnemers die hun leesvaardigheid willen bijhouden staat er elke week in Netnieuws een actuele tekst op twee niveaus met audio en oefeningen.

Neem voor een workshop voor docenten en begeleiders contact op via www.alfabeter.eu/v2/contact.

Oefenen.nl

Op Oefenen.nl staan oefenprogramma’s voor iedereen die een zetje kan gebruiken om goed mee te kunnen doen in de maatschappij. Bijvoorbeeld Taalklas, Tel je geld en Klik & Tik.

Als ontwikkelaar van veel deze programma’s geef ik ook trainingen aan docenten en begeleiders over het inzetten van de programma’s en het gebruik van het Volgsysteem.

Aanvragen trainingen: oefenen.nl/contact

Bewindvoering in klare taal

KennisToegepast geeft kennis- en vaardigheidstrainingen aan professionals in de schuldhulpverlening. Een van de vaardigheidstrainingen die ik er geef is Bewindvoering in klare taal

Mensen die moeite hebben met lezen en rekenen zijn oververtegenwoordigd in de doelgroep bewindvoering, mentorschap en curatele. Om hen effectief te kunnen ondersteunen, is heldere schriftelijke informatie belangrijk. Begrijpelijk communiceren dus zonder te betuttelen. Doel van de training is een verbeterslag in de kwaliteit van de schriftelijke communicatie. 

Meer informatie en aanvragen

Waarom?

Tijdens mijn studie Nederlands in de jaren ’80 begon ik met het ontwikkelen van lees- en lesmateriaal voor laaggeletterden. Overal in het land waren vrijwilligers actief om volwassenen te helpen met lezen en schrijven en in alle provincies ontstonden ondersteuningsinstellingen om hen te begeleiden en te voorzien van materiaal. Wat was het fijn om daar mijn steentje aan bij te kunnen dragen, eerst als stagiaire en medewerker bij de ondersteuningsinstelling in Groningen, later als zelfstandig auteur en redacteur voor landelijke organisaties.

Ondertussen vraagt onze maatschappij steeds meer vaardigheden, niet alleen lezen en schrijven, maar ook rekenen, omgaan met geld en de computer. Allemaal basisvaardigheden die je nodig hebt om je zelfstandig te kunnen redden. Helaas kan lang niet iedereen het bijbenen. Samen met organisaties als Stichting Alfabeter en Oefenen.nl blijf ik me inzetten om iedereen de kans te geven mee te doen.

Ook voor kinderen die lezen en schrijven lastig vinden, is passend en motiverend materiaal belangrijk, zowel op school  als  thuis.  Daarom werk ik behalve als auteur voor methoden in het basisonderwijs ook met mijn eigen collectief Jules Plus. Wij maken inspirerende materialen voor thuis of voor tussendoor in de klas. We laten kinderen toneellezen, spelen met taal en creatief schrijven.

Lezen en schrijven leer je vooral door het veel te doen en het helpt natuurlijk als het je prikkelt en nieuwsgierig maakt. Of je nu oud bent of jong!

Marskramerstraat 5
8043 CA Zwolle